Наш сайт использует cookie. Если вы не согласны с использованием данной технологии, установите соответствующие настройки вашего браузера или не используйте сайт.
Ok
   
 
Умови конфіденційності
Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-сайт «Thomas»,
розташований за адресою http://www.thomas.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту www.thomas.ua, програм і продуктів
Інтернет-магазину.
 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 
     1.1.1.«Адміністрація сайту (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-сайту Thomas,
               які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних,         
               склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
 
    1.1.2.«Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної або такої, що визначається фізичної особи (суб'єкта
              персональних даних).
 
    1.1.3.«Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації
              або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення,
              зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 
    1.1.4.«Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних,
              вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
 
    1.1.5.«Користувач сайту Thomas.ua» - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
 
    1.1.6.«Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу
              пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
 
    1.1.7.«IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі.
 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
    2.1Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
 
    2.2У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
 
    2.3Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Thomas.ua.
    Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Thomas.ua.
 
    2.4Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Thomas.ua.
 
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
 
    3.1Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних
         даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації.
 
    3.2Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на Сайті Thomas.ua і включають
         у себе наступну інформацію:
 
         3.2.1ПІБ Користувача;
 
         3.2.2контактний телефон Користувача;
 
         3.2.3адресу електронної пошти (e-mail);
 
    3.3Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище, підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п. п. 5.2. і 5.3.
         цієї Політики конфіденційності.
 
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
 
4.1Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати в цілях:
 
      4.1.1Ідентифікації користувача.
 
      4.1.2Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг,
             обробку запитів і заявок від Користувача.
 
      4.1.3Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
 
      4.1.4Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 
      4.1.5Повідомлення Користувача Сайту про акції та новинки продукції виробництва компанії Robert Thomas.
 
      4.1.6Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних із використанням Сайту.
 
      4.1.7Надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.
 
      4.1.8Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
 
5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 
5.1Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах
     персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 
5.2Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям
     поштового зв'язку, операторам електрозв'язку виключно з метою виконання запитів Користувача, оформлених на Сайті «Thomas.ua».
 
5.3Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим
     законодавством України.
 
5.4При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
 
5.5Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового
    доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 
5.6Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаних втратою або
    розголошенням персональних даних Користувача.
 
5.7YouTube   Ви можете знайти плагіни на сторінці Google на YouTube на наших сайтах. Оператором сайту є YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Сан-Бруно, Каліфорнія 94066,
                   США. При натисканні та перегляді відео YouTube (включення в наш веб-сайт) дані автоматично передаються на YouTube. Якщо вам потрібна додаткова
                   інформація про те, як Google обробляє дані користувачів і їх філії, перейдіть за наступним посиланням: https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru#infosecurity
 
Соціальні мережі  У рекламних і маркетингових цілях ви знайдете посилання на соціальні мережі, такі як Facebook, на наших веб-сайтах. Ми прямо вказуємо, що, натиснувши
                           на плагіни, ви можете перейти на сайт оператора і застосувати їх політику конфіденційності. Існує передача даних у треті країни (наприклад, США). Для
                           отримання додаткової інформації див. Посилання на політику конфіденційності кожного постачальника.
                           Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
                           Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
 
6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
 
6.1 Користувач зобов'язаний:
 
      6.1.1Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Thomas
 
      6.1.2Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
 
6.2 Адміністрація сайту зобов'язана:
 
     6.2.1Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
 
     6.2.2Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж,
            обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
 
     6.2.3Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого
            роду інформації в існуючому діловому обороті.
 
     6.2.4Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або
            уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
7.1Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних,
    відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
 
7.2У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
 
     7.1.1Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
 
     7.2.2Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
 
     7.2.3Була розголошена за згодою Користувача.
 
8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗБЕРІГАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  
8.1Зберігачем і розпорядником персональних даних, наданих Вами сайту Thomas.ua, є ТОВ «Томас - Україна», що знаходиться за адресою: м Київ, вул. Будіндустрії, 5,
     тел. :(044) 239 0 777 e-mail: sv@thomas.ua
 
8.2Якщо у Вас виникнуть інші питання або пропозиції щодо доступу до Ваших персональних даних, подання запитів, пов'язаних з Вашими персональними даними,
     побажання про відмову в обробці і використанні Ваших персональних даних, Ви можете звернутися до зберігача Ваших персональних даних ТОВ «Томас - Україна»
     знаходиться за адресою: м Київ, вул. Будіндустрії, 5, тел. :( 044) 239 0 777 e-mail:  sv@thomas.ua

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
9.1До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії
    (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
 
9.2Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
 
9.3При не досягненні домовленості спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
 
9.4До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
 
10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 
10.1Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
 
10.2Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 
10.3Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ "КОНТАКТИ".
 
10.4Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою www.thomas.ua
 
 
КОНТАКТИ
Информація і консультації
(044) 239 0 777
(050) 333 95 48
(050) 333 95 58
Звертаємо Вашу увагу, що характеристики товарів на сайті мають информаційний характер та не є публічною офертою. Виробник має право на свій россуд та без додаткових повідомлень змінювати комплектацію, зовнішній вигляд та технічні характеристики товару.